Previous Page  113 / 172 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 113 / 172 Next Page
Page Background

1

|

2018

&

ProVobis

6 7

Slow

des ign

Pojem ze stejného soudku, jako je Slow Food (pomalé jídlo)

nebo Slow Fashion (pomalá móda) vzniklý v reakci na konzumní

rychlý způsob života, nakupování a krátký životní cyklus výrobků.

Hlavním cílem hnutí Slow Movement (pomalý pohyb) je pod-

porovat blahobyt jednotlivců, společnosti a přírodního prostředí.

Slow Design usiluje o holistický přístup k navrhování, který bere

v úvahu širokou škálu materiálních a sociálních faktorů, stejně jako

krátkodobé a dlouhodobé dopady návrhu. Pojem slow naznačuje

také určité zpomalení celého konzumního maratonu, snížení odpa-

du, zvýšení kvality výrobků a jejich životnosti a eliminaci negativ-

ních dopadů masivní produkce.

Krása by měla mít kořeny

dál než v pouhém vzhledu

Foto Wharfside