Previous Page  112 / 172 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 112 / 172 Next Page
Page Background

110

I nt e r i é r

A to je příběh té krásné kožené sedačky

v nádherně sladěném interiéru. Podílela se

na kácení pralesů, otřesných podmínkách

pro práci lidí a zvětšení ozónové díry.

Chceme stále víc

Zřejmě bychom takových vyprávění našli

více. V hlavní roli třeba s tolik oblíbenými

ovčími kůžemi, hitem skandinávských inte-

riérů, peřím, hedvábím...

A proč jsme se rozhodli jej vyprávět?

Proto, abychom rozkryli úplný obraz naku-

povacího cyklu. Abychom podnítili zamy-

šlení nad našimi volbami, zdaleka ne jen

v oblasti interiérového designu.

Ano, v lidské historii se kůže a peří po-

užívaly už od pravěku. Můžete namítnout,

že kůže stejně “zbydou” při produkci masa.

Ovšem obrovská poptávka dostala celý

proces úplně jinam.

Co nevidíme, neexistuje

Velká část světa ponechává špinavou

práci na jiných zemích, aby slízla smetanu

Et ický

des ign

Výrobky, u kterých známe jejich

původ a víme, že při jejich výrobě

netrpěla zvířata, lidé ani planeta.

Existují certifikace, které potvrzu-

jí například etické a šetrné získá-

vání vlny a peří.

Soustředění na lokální zdroje,

kde můžeme přímo navštívit vý-

robu, vidět podmínky celého pro-

cesu, chov zvířat a podobně.

Důraz na snížení spotřeby a zvý-

šení recyklace. Nahrazení kvan-

tity kvalitou a přechod k takzva-

nému Slow designu (pomalému

designu).

v podobě dostupných a krásných produk-

tů, vysoké životní úrovně a komfortu. To ne-

pohodlné je ladně zameteno pod koberec

a skryto našim zrakům.

Otevřít oči můžeme kdykoli

Účelem není zahájit zbrojení proti veške-

ré živočišné produkci (i neživočišná produk-

ce může být velmi neekologická a neetická).

Cílem je vyslat podnět, abychom otevřeli oči

a pozorně se dívali. Nejen na to pohodlné,

ale na celek. Abychom uměli přijmout zod-

povědnost a důsledky i tak zdánlivě drob-

ných rozhodnutí, jako je koupě sedačky.

Možná kapka v moři, řeknete si, ale přesto

důležitá. S těchto kapek se totiž skládá oce-

án. A my máme svoji moc a sílu měnit svým

rozhodnutím. Máme zodpovědnost za svoje

volby, byť sebemenší. Buďme bdělí a zají-

mejme se o souvislosti. Existuje již spousta

cest, které vedou k daleko krásnějším příbě-

hům, než který jsme právě vyprávěli. A věřte,

že na sedačce s krásným příběhem se bude

sedět daleko lépe.

Jako spotřebitelé rozhodujeme

o tom, kam investujeme svoji energii

ve formě peněz a co tím podporujeme.

V současnosti existuje celá

řada zajímavých materiálů

včetně umělých kůží, téměř k

nerozeznání od těch pravých.

Vzhled jako argument prostě

přestává fungovat

Foto Wharfside

Problém není vždy živočišný

produkt sám o sobě, jako

spíš způsob, jakým se

získavá a posléze upravuje

a převáží

Foto AUDENZA