Previous Page  117 / 172 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 117 / 172 Next Page
Page Background

1

|

2018

&

ProVobis

J

Jaké změny ve výstavbě nás podle

Směrnice EU čekají od 1. 1. 2020?

Směrnice EPBD II. (Energy Performance

of Buildings Directive II.) byla schválena

Evropským parlamentem a Radou již na

jaře roku 2010. Jejím cílem je obecně snížit

energetickou náročnost budov a také snížit

využití neobnovitelných zdrojů energie jakým

je uhlí, ropa, zemní plyn a jiné. Hlavním dů-

vodem jejího zavedení, respektive rozšíření

EPBD I., je fakt, že stavebnictví i samotný

provoz budov spotřebovává kolem čtyřiceti

procent globálně vyrobené energie a takový

stav není dlouhodobě udržitelný. Samotná

směrnice vlastně žádné změny či konkrétní

čísla nepřináší. Hodnoty a metodiky si urču-

je každá členská země sama. Česká repub-

lika pak konkrétně prostřednictvím Zákona

o hospodaření s energií č. 406/2000 Sb. ve

znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí

Vyhlášky o energetické náročnosti budov č.

78/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Co přesně směrnice požaduje?

Zavádění směrnice v České republice probí-

há již od roku 2013, kdy byl novelizován Zá-

kon o hospodaření s energií a zároveň byla

vydána již zmíněná Vyhláška o energetické

náročnosti budov. Tyto předpisy také při-

nesly zcela nový energetický standard, tak-

zvanou budovu s téměř nulovou spotřebou

energie. A kolem tohoto pojmu se vlastně

veškeré novinky točí.

Legislativa už dva roky zpátky u některých

staveb vyžaduje, aby výstavba splňovala pa-

rametry budovy s téměř nulovou spotřebou

energie a to v závislosti na její velikosti i na

tom, kdo je investorem. Například pro ve-

řejné budovy už toto nařízení platí od roku

2016, pro budovy s celkovou energeticky

vztažnou plochou nad 1 500 metrů čtve-

rečních začalo platit od letoška. Na rodinné

domy a ostatní menší stavby se vztahuje tato

povinnost od 1. ledna 2020. Právě proto se

o roce 2020 hovoří jako o takovém milníku.

O nutnosti splnění požadavků není pochyb.

Podmínky jsou známé poměrně dlouhou

dobu a navíc nejsou natolik přísné, aby bylo

náročné či technicky nemožné je splnit. Dů-

kazem je, že řada dnes realizovaných staveb

již splňuje požadavky na budovu s téměř nu-

lovou spotřebou energie nebo se jim blíží.

To je dáno tím, že součinitele prostupu tep-

la konstrukcí U pro budovy s téměř nulovou

spotřebou energie se blíží doporučeným

normovým hodnotám.

115

Připravila

Dana Jakoubková

Můžete parametry budovy s téměř nulovou

spotřebou energie konkretizovat?

V minulosti jsme se mohli často setkat s roční měrnou potřebou

tepla na vytápění kWh/(m

2

·a). Tento parametr byl velmi oblíbený

a ze své zkušenosti vím, že i laik zajímající se o výstavbu ro-

dinného domu ví, že pasivní dům dosahuje hodnoty maximálně

15 kWh/(m

2

·a) a nízkoenergetický dům kolem 50 kWh/(m

2

·a).

Budova s téměř nulovou spotřebou

energ i e

– NZEB (Nearly Zero Energy

Bui lding)

Legislativně závazné hodnocení budovy s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž

spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů. Přestože

lze z názvu dovodit hodnoty blízké nule, odpovídají současné požadavky zjednodu-

šeně energetické kategorii B s měrnou potřebou tepla na vytápění v rozsahu přibliž-

ně 30–70 kWh/m

2

za rok. U malých jednopodlažních objektů může tento požadavek

činit i více než 80 kWh/m

2

za rok. Hodnocení stojí na srovnání s takzvanou referenč-

ní budovou stejného tvaru, orientace a prosklení.

Ní zkoenerget ický dům

Legislativně závazné hodnocení budovy podle průkazu energetické náročnosti.

U novostaveb je požadovaná třída C a závisí na srovnání s takzvanou referenční

budovou stejného tvaru, orientace a prosklení.

Pasi vní dům

Tento standard není v ČR legislativně závazný, respektive je rámcově definovaný jen

v ČSN 730540. Prakticky u nás vychází z metodiky německého Passivhaus institutu

v Darmstadtu.

Nulový dům

Tento pojem naše legislativa nevyužívá, i když v normě drobný popis je s poznám-

kou, že se jedná o předběžné informace. Prakticky představuje dům podobný pa-

sivnímu se zvýšenou mírou výroby energie z obnovitelných zdrojů. Nelze jej však

zaměňovat s NZEB.

Akt i vní (plusový) dům

Ani s tímto označením legislativa nepracuje. Jde o dům, který vyrobí z obnovitelných

zdrojů více energie, než sám spotřebuje.