Previous Page  111 / 172 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 111 / 172 Next Page
Page Background

1

|

2018

&

ProVobis

109

Zdroj: Výzkum a vědecké studie

VeganDesign.org

Fakta

v čí slech

po celém světě pochází z Číny, která

nemá žádnou regulaci této produkce.

Jsou zde využívány také psí a kočičí kůže.

v koželužnách v Indii umírá před 50. rokem. Pracují v extrémně

toxických podmínkách. Tyto toxiny jsou také vstřebávány do lidské

kůže během sezení nebo doteku samotných výrobků.

Na výrobu jednoho

péřového polštáře je třeba

peří z

12 hus

,

na

výrobu jedné péřové deky

peří z

32 hus

.

80 %

kůže

90 %

pracovníků

Na výrobu jedné sofa je třeba

8 krav

.

Vegan

des ign

Výrobky, které ve svém životním

cyklu nepoškozují, nedrancují ani

nevyužívají vědomé žijící bytosti, ani

nejsou testovány na zvířatech. Ve-

gan design je v souladu s filozofií,

že všechny živé bytosti mají emo-

ce, pocity a neměly by být využívá-

ny pro ideu společenského luxusu.

Veganské produkty v současnos-

ti nabírají na oblibě. Rozšiřuje se

navíc nabídka neživočišných eko-

logických a v přírodě rozložitelných

materiálů s velmi zajímavými vlast-

nostmi, např. banánové hedvábí,

Pinatex (z listů ananasu, na dotek

k nerozeznání od pravé kůže), Ka-

pok (vyrobený ze stromu, něco mezi

vlnou a peřím, skvělý jako výplň pol-

štářů), umělé kožešiny a kůže, bam-

busové produkty a další.

Kožené produkty

nebo produkty z

peří se staly natolik

samozřejmou

součástí našich

domovů, že se

nad ní už vůbec

nepozastavujeme

Foto Canapés Seanroyale

France