Previous Page  114 / 172 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 114 / 172 Next Page
Page Background

112

adve rtor i a l

Pro běžné budovy i dřevostavby je

velice důležitým údajem součinitel

tepelné vodivosti, který určuje

množství tepla, které proniká

do a z interiéru. Zelená střecha

dokáže významně ovlivnit zejména

přehřívání dřevostaveb, ke kterému

může docházet zejména kvůli

dobrým izolačním vlastnostem

dřeva a nevhodně navržené střešní

konstrukci. Úspora energie na

klimatizaci může díky vegetační

střeše dosáhnout až 75 procent.

K

romě tak zvaných intenzivních zele-

ných střech, které kladou zvýšené ná-

roky na statiku a vyžadují více péče,

se instalují také střechy extenzivní, které

naopak vyžadují péči minimální. Jsou vý-

razně nižší (pěstební médium do 10 cm).

Nejčastěji jsou osázeny rostlinami odolný-

mi vůči suchu, jako jsou rozchodníky a jiné

sukulenty. Také mohou být použity některé

druhy travin a trvalek, v závislosti na klima-

tu dané oblasti. Je ale potřeba počítat s tím,

www.sedumtop.cz

www.roagrotex.cz

www.bbcom.cz

info

že podmínky na střeše jsou výrazně tvrdší

než na zemi. Pro dřevostavby je extenzivní

zelená střecha vhodnějším řešením, protože

je výrazně lehčí než střecha intenzivní a v zá-

vislosti na druhu řešení je možné ji aplikovat

i na budovu, která nemá posílenou statiku.

Extenzivní zelená střecha s technologií

předpěstovaných rozchodníkových rohoží

nevyžaduje zvýšené statické nároky a dokáže

poskytnout všechny zmiňované výhody oka-

mžitě po instalaci. Odpadá dlouhé čekání na

Rozchodníky

na střeše

zapojení celé plochy s rizikem eroze, jako je

tomu při realizaci rozhozem řízků i výsad-

bou z kontejnerů. Tyto rohože pěstuje ve

vlastní školce v České republice firma Sedum

Top Solution s.r.o. Na předpěstované rohože

je používán speciální substrát od firmy BB-

Com s.r.o. – největšího producenta střešních

substrátů v ČR. Celkový výsledek závisí také

na kvalitě realizace a použitých materiálů.

Spolehlivým dodavatelem celkových řešení

je firma Roagrotex s.r.o.