Previous Page  95 / 172 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 95 / 172 Next Page
Page Background

Adve rtor i a l

Kermi:

Čas na změnu v novém roce

Pořídit si nové moderní a především výkonné radiátory se vyplatí,

neboť tak lze značně snížit náklady za energii a škodlivé emise.

Pro rychlý a čistý přechod k příjemnému tepelnému komfortu

a vyšší energetické účinnosti nabízí Kermi, specialista v oblasti

topné techniky pro prostorové klima, se svým programem

rekonstrukčních radiátorů ideální řešení pro každý obytný prostor.

P

ři rekonstrukci a modernizaci

se často zachovávají dosavadní

staré radiátory. Vizuálně však

nejsou tak přitažlivé, jejich velký ob-

jem vody zpomaluje provoz topného

systému a zvyšuje náklady za ener-

gii. Rez ve starých radiátorech může

vést k netěsnostem, tvrdá voda s vy-

sokým obsahem vápníku má také

negativní dopad na přenosy tepla.

Staré zdroje tepla navíc vedou kvůli

vysokému podílu sdílení tepla kon-

vekcí ke zvýšenému proudění vzdu-

chu a cirkulaci prachu v prostoru.

Oproti nim vynikají moderní otop-

ná tělesa Kermi therm-x2 vysokým

podílem vyzařovaného tepla, díky

čemuž nedochází k víření vzduchu

a prachu. Kermi radiátory nejsou

jen pouhým zdrojem tepla. Desková,

designová a koupelnová otopná těle-

sa značky Kermi kombinují kvalitu,

design a funkci. Radiátory se vyzna-

čují velkou rozmanitostí, přesvědčí

jako kvalitní výrobky díky prvotříd-

nímu materiálu, bezpečnými řeše-

ními pro upevnění radiátoru a také

kvalitním zpracováním.

Důvody, proč zvolit radiátory Kermi

jsou snadno regulovatelné a pečují o efektivnější využití energie, neboť dovolují

nižší provozní teplotu a šetří tím tak energii i náklady za vytápění

jsou vhodné pro provoz s moderními, energeticky účinnými nízkoteplotními

systémy, jako jsou tepelná čerpadla, kondenzační kotle nebo solární energie

vzhled radiátorů je součástí dekorativního prostorového uspořádání

díky energeticky úsporné technologii therm-x2 s až o 25 % zkrácenou dobou

ohřevu, odevzdávají maximum příjemného tepla vyzařováním a dosahují až

11% energetické úspory

při rekonstrukci není třeba vyměňovat existující rozvody, protože rozměry

připojení otopných těles Kermi sedí přesně na rozteč připojení starých

a technicky překonaných radiátorů DIN – výměna proběhne bez jakýchkoli

náročných zednických či malířských prací

nabízí široké spektrum barev a možnosti připojení

vhodné pro novostavby a rekonstrukce

www.kermi.cz

info

93