Previous Page  97 / 172 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 97 / 172 Next Page
Page Background

1

|

2018

&

ProVobis

95

Difuzní rozptýlené světlo, které neoslňuje a navozuje příjemný pocit uvolnění, je ideální do obývacího pokoje

Foto eSvětlo

Pro laika je obtížné vyznat se ve všech

ukazatelích svítidel, a tak je málokdo řeší.

Doma pak máme jedno svítidlo se stude-

ným světlem, druhé s teplým, a v kombi-

naci s třeba i špatným podáním barev,

umístěním a dalšími ne úplně optimálními

parametry je to pro naše tělo jeden velký

zmatek. Není divu, že pak tolik z nás trpí

nespavostí a dalšími poruchami přirozené-

ho rytmu těla.

Jak z toho ven?

Pokud se rozhodneme dát tomuto dů-

ležitému aspektu prioritu, jedna z prvních

věcí, kterou je dobré udělat, je ujasnit si

svoje fungování doma. Bude sloužit převáž-

ně relaxaci? Nebo také pro práci z domu?

Jaké činnosti a kde budu pravděpodobně

vykonávat? Čím lépe známe a dokážeme

předvídat naše potřeby a způsob života,

tím lépe si můžeme dům navrhnout a za-

řídit. Podle našich plánů pak můžeme

vybírat do daných prostor adekvátní sví-

tidla s optimální teplotou chromatičnosti,

SLOVNÍČEK

Teplota chromatičnosti

– v praxi

určuje barvu světla, která je dána jeho

spektrálním složením. Jednotkou této

veličiny je kelvin. Čím je tato hodnota

nižší, tím je barva teplejší. Světlo

svíčky má pro představu hodnotu

1 200–1 500 K, žárovka 2 700 K

a modré nebe bez slunce na horách

8 000–11 000 K.

Index podání barev

– vyhodnocuje

věrnost barevného vjemu, který

vznikne osvětlením z nějakého zdroje

ve srovnání s tím, jaký barevný vjem

by vznikl ve světle slunce. Hodnota

může být od nuly do 100. Stovka

vyjadřuje zobrazení barev stejné jako

pod přímým sluncem. V čísle nula

barvy nevidíme. Většina svítidel má

hodnotu 80. Nižší hodnota již velmi

zkresluje. Existují svítidla s hodnotou

kolem 95, ale neřadí se mezi

nejlevnější.

Intenzita osvětlení (osvětlenost)

– veličina definovaná jako světelný

tok dopadající na jednotku plochy.

Jednotkou je lumen.

Index cirkadiální účinnosti

(Circadian Activation Index) –

vyjadřuje zastoupení spektrální složky,

která aktivuje nervovou soustavu

člověka (dle DIN V5031). Denní

sluneční světlo má Ac = 100.

(Index zavedený společností NASLI

pro nadstandardní hodnocení kvality

světla a svítidel. Společnost je také

autorem HLS – celostního přístupu

k osvětlování).