Previous Page  130 / 172 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 130 / 172 Next Page
Page Background www.sedumtop.cz www.roagrotex.cz www.bbcom.cz

info

V minulých číslech jsme si

představili zelené střechy,

víme, jaké jsou jejich druhy

a čím mohou obohatit náš dům

a mikroprostor v jeho okolí. Jak

se ale taková zelená střecha

dělá? Majitel nové dřevostavby

se obrátil na naši společnost

s požadavkem na návrh

a realizaci vegetační střechy

a my vám ji teď představíme.

P

řes pohledovou plochou střechu vykon-

zolovanou nad obývacím pokojem vede

velkým oknem výhled z knihovny v pa-

tře do zahrady a dále do krajiny. Finální kry-

tinu střechy tvoří tmavá hydroizolační fólie,

která není ideálním vizuálním přechodem do

zahrady s koupacím jezírkem. Vzhledem ke

statickým možnostem byla řešením lehká ex-

tenzivní zelená střecha pokrytá rozchodníky,

které bez problémů snáší i orientaci k jihu.

Protože zákazník nechtěl čekat na výsledný

efekt mnoho měsíců, rozhodl se pro již před-

pěstované rozchodníkové rohože, které firma

Sedum Top Solution dodává.

Ať se střechy zelenají

(3)

Jak se realizovala jedna

zelená střecha

Realizační firma Roagrotex navrhla sklad-

bu vegetačního souvrství:

hydroizolace

ochranná vrstva

nopová fólie

filtrační vrstva

substrát

vegetační rozchodníková rohož

S přihlédnutím k nižší statické odolnosti

střechy dodala firma BB Com speciální od-

lehčený střešní substrát a kačírek, použitý na

okraje střechy a obvodové lišty.

Vlastní realizace střechy o rozloze cca

30 m

2

byla otázkou tří hodin. Jako poslední

krok proběhla zálivka až do nasycení substrá-

tu a zelná střecha byla hotová. Již po dvou

dnech bylo na rostlinách vidět, že jejich nový

biotop jim vyhovuje a že se jim na nově stře-

še bude dařit. Estetický efekt zelené střechy

konstruované pomocí předpěstovaných roz-

chodníkových je okamžitý. Reakce majitelů

na rychlou a bezproblémovou instalaci byla

podle očekávání velice pozitivní.

128

adv e r tor i a l