Previous Page  4 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 28 Next Page
Page Background

6

Základní

princip

Pasivní dům je pro řadu lidí synony­

mem odpovědného bydlení, s mini­

málními provozními náklady a přitom

komfortního a zdravého. Když si navíc

uvědomíme, že od roku 2020 by měly

být v Česku všechny nově stavěné

domy téměř nulové, tak už vlastně

nemá smysl řešit běžný standard.

To, že pasivní domy uspoří běžně ko­

lem 80 % energie na vytápění oproti

běžné novostavbě a až 90 % oproti

stávajícím stavbám, je už běžně známá

věc. Méně se však ví o tom, že pasivní

domy nemusí být složité a drahé, a po­

kud tomu tak je, jedná se v podstatě

o nezkušenost projektanta. Je jasné,

že dům, který i v největších mrazech

dokáže vytopit pouhý fén na vlasy, ne­

potřebuje složité technologie a drahý

otopný systém. Ovšem, aby byly pa­

sivní domy cenově srovnatelné s běž­

nými domy a navíc jednoduché, je po­

třeba promyšlený a opravdu vyladěný

návrh. Co je přitom nejdůležitější?

Kombinace extrémně malých tepel­

ných ztrát a velkého podílu pasivních

teplených zisků ze slunce, lidí a spo­

třebičů vedlo ke vzniku názvu pasivní

dům. To, co běžnému domu přináší

zanedbatelné množství energie, hravě

vystačí pasivnímu domu k vytápění.

Pro splnění parametrů pasivního

domu je potřeba pro každý konkrétní

případ vhodně zkombinovat několik

principů a ani jeden nezanedbat:

vhodný tvar a orientace pobytových

místností ke slunci

perfektní tepelná ochrana – silná

izolace, okna s izolačními trojskly,

vyloučení tepelných mostů

maximalizace solárních zisků, s ochranou

proti letnímu přehřívání

vzduchotěsná obálka proti zbytečnému

provětrávání spárami

řízené větrání se zpětným ziskem tepla

(rekuperací)

úsporný zdroj tepla a využívání

obnovitelných zdrojů energie