Previous Page  18 / 172 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 172 Next Page
Page Background

po j ďt e dá l

Považujete parcelu s takovým

sklonem za atraktivní výzvu, nebo

spíše za trest?

Rozhodně se jedná o výzvu. Nezažil

jsem lokaci, která by se dala nazvat

trestem. Mnohem horší pro

architekta je čerstvě rozparcelovaný

pozemek, kde vlastně nevíte, co

bude stát vpravo a co vlevo. Kontext

se utváří tak nějak sám. Mám za

to, že výběru místa stavby věnují

investoři málo pozornosti. Již v této

fázi by totiž měli spolupracovat

s architektem. Často mě zaskočí,

jak nákladné domy jsou postaveny

na banálních parcelách. V tomto

ohledu je dům v Žamberku

jedinečný.

Když jste vybíral, kam ve

svahu dům umístíte, co bylo

rozhodujícím ukazatelem?

Jednoznačně kontext s krajinou

a kontakt s okolím. Výhled na

historické centrum města v popředí

a chrám na pozadí následně utvářel

i vzhled domu. Kvádr levitující nad

původní zástavbou tak vytváří až

výtvarnou skulpturu.

Bylo něco nestandardního

v požadavku stavebníka?

Netradiční bylo již to, že měl

investor funkční a větší zděný,

moderní dům vzdálený od parcely

jen pár desítek metrů. Od nového

domu požadoval skutečně unikátní

řešení, předvedení toho, že i v tak

prudkém svahu je možné realizovat

pohodlné bydlení.

Měl projekt nějaký návrhový

oříšek?

Popravdě nás oba nejvíc překvapila

konstrukce z dřevěných CLT

panelů, která v tak výrazných

konzolách musí být vyztužena ocelí.

Aby ocel nenarušila vzhled domu,

byly panely pod ocelové nosníky

podvěšeny na stovkách šroubů.

Unikátní je jistě i bezrámové

čtyřsklo okna o maximálních

rozměrech nebo stabilita ocelových

„véček“.

pohled

architekta

MgA. Přemysl Kokeš

Komfort:

Teplá paleta

pohledového dřeva, nábytku

a dekorací slouží jako měkký

kontrapunkt k velké ploše

zasklení a průmyslovým

materiálům

16