Previous Page  169 / 172 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 169 / 172 Next Page
Page Background

1

|

2018

&

ProVobis

167

Vydavatel PRO VOBIS, s.r.o., Kladenská 107,

160 00 Praha 6, tel., fax: 223 008 120;

IČO 27877256,

www.provobis.cz

Šéfredaktor Mgr. Michal Babor, tel. 721 481 579,

m.babor@provobis.cz

Redakce Ing. Dana D. Daňková, tel. 777 323 112,

d.dankova@provobis.cz

Dana Jakoubková, tel. 603 278 384,

d.jakoubkova@provobis.cz

Jindřiška Kleknerová, tel. 603 492 624,

j.kleknerova@provobis.cz

(web)

Ing. arch. Lucie Němcová, tel. 777 794 966,

l.nemcova@provobis.cz

Inzerce a marketing Ing. Radek Beneš,

tel. 602 168 051,

r.benes@provobis.cz

Pavel Korejtko, tel. 602 657 065,

p.korejtko@provobis.cz

Vlasta Švambergová, tel. 721 007 630,

v.svambergova@provobis.cz

Bc. Michaela Weberová, tel. 604 319 786,

m.weberova@provobis.cz

Grafická úprava Petra Costello, tel. 731 577 235,

petra.costello@seznam.cz

Předplatné v ČR Veronika Keslová,

tel. 223 008 120,

predplatne@provobis.cz

Předplatné na Slovensku Mediaprint-Kapa

Pressegroso, a.s., odd.inej formy predaja P.O.Box 183,

Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, Slovensko

tel.:

+421 249 893 566,

+421 800 188 826,

e-mail:

objednavky@ipredplatne.sk

Tisk TNM Print, s.r.o., Nové Město 14

Distribuce Mediaprint & Kapa Pressegrosso, s.r.o.,

PRESSMEDIA spol. s r.o., Česká pošta, s. p.

Postservis (předplatné)

Otisk povolen pouze s písemným souhlasem redakce a při

zachování autorských práv. Redakce neručí za obsah inzerce.

Materiály označené jako “Advertorial” jsou placenou inzercí.

Evidenční číslo MK ČR E 18704, ISSN 1803-6996

Foto na titulce Martin Zeman

DŘEVO

1 | 2018

10. ročník • Dvouměsíčník

Cena 85 Kč /3,99

Časopis DŘEVO&stavby je

mediálním partnerem Asociace

dodavatelů montovaných domů.

85 Kč | 3,99

1 | 2018

únor–březen

85 Kč | 3,99

Dřevo

v kuchyni

osvětlení

v přirozeném rytmu

10 DůvoDů

pro

zelenou střechu

než si

postavíme Dům

Co je dobré

a Co nutné vědět

Dřevostavba

roku2018

Začínánový

ročník

Jak se staví, jak se v nich bydlí

titulka_1_2018_vybrana.indd 1

19.01.18 12:13

1

2

3

Pošlete objednávku na roční předplatné za 510 Kč

mailem

na adresu

predplatne@provobis.cz

.

Nezapomeňte uvést svoje

telefonní číslo

a zároveň

jej použít jako

variabilní symbol

při platbě.

Částku 510 Kč uhraďte

na účet

číslo

2000519450/2010

a jako

variabilní symbol

uveďte své

telefonní číslo

.

Můžete také navštívit

web

www.drevoastavby.cz

a v záložce Tištěné časopisy si jednoduše objednat

zvýhodněné dvouleté

(948 Kč) a 

tříleté

(1350 Kč) předplatné, případně předplatné

dárkovou poukázkou

, které můžete někomu

věnovat.

Jak s i objednat

předplatné

tohoto

časopisu?

Aktuální nabídky předplatného najdete na