Previous Page  152 / 172 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 152 / 172 Next Page
Page Background

Mnoho z nás si to neuvědomuje, ale

drobná zahradní stavba má velký

potenciál ovlivnit výsledný vzhled

zahrady. Proč ji ukrývat do rohu

a zastrčeného koutu, když může zahradu

nejen vhodně doplnit, ale stát se i jejím

významným architektonickým prvkem

nebo dokonce středobodem?

Připravila

Zdeňka Zienertová

foto

PRO VOBIS

s t avba

150

Druhý dech

zahradní ho

domku