Previous Page  15 / 172 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 172 Next Page
Page Background

13

1

|

2018

&

ProVobis

V

V prvním momentu působí dům vzhledem

k místu trochu nepatřičně. Současně s ním

ale člověk hluboce sympatizuje. Zdánli-

vé tření mezi budovou jako cizím prvkem

a místem v krajině se zdá být záměrným,

směřujícím k jinakosti jako bráně mezi

známou – rozuměj viděnou, a neznámou

– rozuměj cítěnou charakteristikou místa.

Technicky vzato lze každému místu vnutit

naši stavební vůli, úkolem architekta je ale

mimo jiné právě to, aby pochopil, co mu

lokální atmosféra – genius loci sděluje,

a v případě potřeby inicioval investora ke

změnám v uvažování. I díky tomu získala

tato stavba ocenění Dům roku 2017 Par-

dubického kraje.

„Když jsem architekta přivedl poprvé na

pozemek, ještě tu nebyla příjezdová cesta,

jen prudký svah, který v minulosti sloužil jako

veřejná sjezdovka,“ vypráví majitel domu.

„Stáli jsme v nejhořejší partii parcely a já mu

povídám, že tady bych chtěl postavit dům.

Chvíli přecházel sem a tam, pak sešel zhruba

do poloviny svahu, a to že prý je to pravé

Orientace:

V reakci na podmínky lokality je dům orientován čelem k východu, čímž je prosklené

fasádě poskytnuta ochrana před poledním a odpoledním sluncem bez nutnosti stínění

Klam:

Klamavě jednoduchý vnější plášť obklopuje útulný vnitřní svět, tak jiný, jako dům vnořený do domu