Previous Page  132 / 172 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 132 / 172 Next Page
Page Background

130

V I Z E

M

okřiny jsou jedinečným biotopem

atraktivním druhovou diverzitou,

zároveň jsou ale těžko přístupné

k bližšímu zkoumání. Tradiční estonské lodi

haabja, které se vyrábějí dlabáním z jedno-

ho kusu kmene, jsou určeny zejména tu-

ristům ke krátkodobé návštěvě. Cílem letní

školy Wilderness organizované estonským

architektonickým ateliérem b210 ve spolu-

práci s architekty Sami Rintalou a Pavlem

Stamenovicem bylo navrhnout a postavit

tři plovoucí konstrukce – přístřeší, ohniště

a saunu, které by mohly sloužit k několika-

dennímu pobytu v oblasti. Dva ze tří objektů

dnes slouží veřejnosti jako součást místní-

ho lesa, pouze sauna testováním neprošla

a klesla do vodních hlubin.

Protože letní škola trvala pouhých deset

dní, byl proces projektování a výroby velmi

rychlý – krátký výlet do mokřadů při východu

slunce, během kterého se v hlavách studen-

tů už formovala podoba objektů, které měly

vzniknout z hromady trámů. Po krátkém

brainstormingu už každá ze tří skupin za-

čala pracovat na vlastní struktuře v měřítku

1:1. Každý z téměř čtyřmetrových objektů

je nesen dvěma řadami plechových sudů.

„Studenti si v praxi vyzkoušeli, jaké to je sta-

vět bez podrobného projektu, jen s letmými

náčrty na odřezcích dřeva nebo obalech od

potravin. Tak nejlépe pochopili, že má-li ně-

jaká stavba skutečně dobře fungovat, musí

k ní být zpracován náležitý projekt včetně

konstrukčních detailů. A to byl jeden z cílů

naší letní školy,“ uvádí jeden z organizátorů

Sami Rintala.

Připravil

Michal Babor

Foto

Tõnu Tunnel

Veetee není ani loď, ani dům –

právě hraniční charakter této

struktury je nejzajímavější. Jde sice

o architektonický prvek, ale jeho

logika odpovídá plovoucímu objektu.

Ať už se k němu dostanete po souši,

či po vodě, přivítá vás otevřenou

náručí k relaxaci a rozjímání.