Previous Page  124 / 172 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 124 / 172 Next Page
Page Background

122

Přírodní celulóza

– izolace pro dřevostavby

Zateplení foukanou celulózovou izolací

Climatizer Plus

Zateplená půda uspoří až 35 procent na vytápění

Co musí umět dobrá a hlavně zdravá izolace? Jako první vás asi napadne úspora

nákladů za vytápění – tedy vytvoření tepelné pohody v zimních měsících. Dobrá

izolace musí ale také umět odolat letním horkům a efektivně se vypořádat s vlhkostí

a zabránit tak tvorbě plísní. Zkuste vsadit na jistotu a izolujte s celulózou!

D

omácnost je živý organismus, který,

stejně jako lidské tělo, produkuje

velké množství vlhkosti. Pokud ta-

kovou vlhkost zabalíte do neprodyšné izo-

lace, riskujete vznik plísní. Speciálně dě-

tem a lidem trpícím alergiemi a astmatem

se v takovém domě nebude vůbec dařit.

Celulózová izolace umožňuje domu „dý-

chat“ a vlhkost účinně nejen odvětrat, ale

i vratně absorbovat jako přirozený akumu-

látor, čímž pomáhá unikátním způsobem

vyrovnávat vlhkostní extrémy, aby plíseň

neměla šanci.

Celulóza umí hospodařit s teplem

Tepelnou vodivost, která udává, jak rych-

le se teplo dostane z interiéru do exterié-

ru, má celulóza podobnou jako nejčastěji

používané izolace. Výrazně však vyniká

v akumulaci tepla, kterou má až dvakrát

lepší. Proto zajistí v interiéru stabilnější

teplotu – v zimě se teplo po vypnutí topení

nebo vyhasnutí kamen neztratí příliš rych-

le, v létě zase naopak nepustí do interiéru

vysokou teplotu, které by měla za násle-

www.climatizer.cz www.izolujzdrave.cz

info

dek jeho nepříjemné přehřátí. I to je dů-

vod, proč je celulóza vyloženě vhodná pro

zateplování podkroví nebo dřevostavby,

které ve své konstrukci nemají těžké ma-

teriály akumulující teplo. Pokud se použije

izolace klasická, dřevostavby v zimě rychle

vychladnou a v létě se zase rychle vyhřejí.

V tomto směru vyniká celulóza, izolace vy-

robená z dřevitého papíru, jejíž schopnost

akumulace se nedá vůbec s nejrozšířeněj-

ším polystyrenem srovnat. S teplem umí

jednoduše hospodařit mnohem lépe.

Záruka 20 let

Stejně důležitá jako výběr vhodného izo-

lačního materiálu je také volba realizační

firmy, která provede zafoukání nebo na-

stříkání izolace precizně. Například ce-

lulózové izolaci Climatizer Plus věří její

výrobce natolik, že na všechny její možné

neduhy poskytuje jako jediná firma na

trhu záruku 20 let.

adve rtor i a l