Previous Page  107 / 172 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 107 / 172 Next Page
Page Background

1

|

2018

&

ProVobis

Co Vás motivovalo založit rodinný

podnik a měli jste již tehdy nějaké

sny a představy o budoucnosti?

Jaká je přítomnost ve srovnání

s nimi?

Prvotní motivací bylo obnovit zaniklou

firmu JELÍNEK, kterou úspěšně provozova-

li naši předci. V minulém roce jsme osla-

vili 120 let od založení firmy v roce 1897.

Dále to byla chuť pokračovat v rodinném

řemesle – truhlařině, která se dědí již pátou

generaci. Škoda jen, že činnost firmy byla

násilně přerušena v roce 1949 komunistic-

kým režimem. V roce 1991, kdy jsme firmu

obnovili, jsme začínali takříkajíc „od píky“.

Osobně jsem si představoval menší firmu,

tak do 35 zaměstnanců, jak nám o tom vy-

právěl náš tatínek. Dnes jich máme více než

105

dvakrát tolik. Naším snem bylo vybudovat

novou moderní továrnu na výrobu nábytku.

A to se nám v roce 2010 podařilo. Chtěli

jsme zkrátka dokázat, že poctivé řemeslo

ještě nevymřelo.

Jak se za dobu Vašeho působení

změnili zákazníci a trh? A jak se

posunula Vaše firma?

Po revoluci byl na trhu hlad po kvalitních

a nových výrobcích ve všech oblastech. Na

trhu jsme se uvedli jako výrobci ohýbaného

nábytku a ortopedických lamelových matrací

vyráběných na míru. Naše novinka, matrace

SÁRA, se stala doslova hitem. Konkurence

brzy zjistila, že zdravý spánek je žádaný arti-

kl na trhu, a začala vyrábět plagiáty. Trh byl

najednou zahlcen nabídkou různých, často

nekvalitních výrobků. Krátce po obnovení

firmy JELÍNEK jsme výrobu rozšířili o lož-

nicový nábytek z masivního dubu a buku.

Na českém trhu jsme postupně získali pozici

schopné nábytkářské firmy. Díky výborným

referencím nás oslovil zahraniční partner

s požadavkem na výrobu postelí a nábytku

z vysokohorské borovice limby známé také

jako zirbe. Tato dřevina je na zahraničním

trhu velmi ceněna především pro svou vý-

jimečnou energii. Roste v nadmořské výš-

ce nad 1600 metrů a dožívá se až 400 let.

Lidové léčitelství i současná medicína ve

svých studiích potvrzují, že toto dřevo do-

káže obnovovat narušené biopole, zbavovat

lidské tělo únavy a navodit pocit uvolnění.

Kde čerpáte inspiraci?

Inspirací nám jsou především požadavky

zákazníků. Vážíme si jejich názorů a připomí-

nek, jsme schopni vyrobit nábytek i matra-

ce na míru. Sledujeme zahraniční trh, nové

trendy a novinky. Samozřejmě spolupracu-

jeme s architekty a designéry. Jako členo-

vé Czech Deco Teamu můžeme pomoci

zprostředkovat spolupráci s odborníky na

interiér při plánování a realizaci bydlení.

Jak se liší zahraničí od našeho

prostředí?

V zahraničí je jasně vidět příklon ke

kvalitnímu nábytku s dlouhou životností.

U nás se prodává mnohem více levného

nábytku z dřevotřísky. 

Jak probíhá celý proces od prvních

návrhů až po montáž na místě?

Na prvním místě je přání zákazníka.

Při větších projektech nabízíme kom-

plexní služby zahrnující návštěvu, zamě-

Podnikatelské krédo našeho dědy

Jindřich Jelínka: Poctivou prací získat

důvěru zákazníků.“