Previous Page  105 / 172 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 105 / 172 Next Page
Page Background

Adve rtor i a l

CETRIS

nehoří!

Jednou z často uváděných nevýhod dřevostaveb je jejich

vysoká hořlavost a tedy nízká požární odolnost. Odborné

studie, praktické zkoušky a zkušenosti z reálného života

však dokazují pravý opak, použije-li se na dřevostavby

opláštění nehořlavými deskovými materiály, například

cementotřískovými deskami CETRIS

®

, které jako fasádní

desky s barevným nástřikem mohou vytvořit i moderní

elegantní vnější opláštění.

www.cetris.cz

info

C

ementotřísková deska CETRIS

®

BASIC je ideální jako vnější

opláštění – podklad pod kontaktní zateplovací sytém, popří-

padě jako vnitřní opláštění stěn, podhledů, stropů. Ve všech

těchto případech se deska CETRIS

®

podílí na zvýšení mechanické

tuhosti konstrukce a navíc zvyšuje hodnotu požární odolnosti.

V oblasti vodorovných konstrukcí může být deska CETRIS

®

použi-

ta na zaklopení stropní konstrukce. Pro vytvoření plně pochůzího

záklopu na dřevěných nosnících postačí deska CETRIS

®

tloušťky

22 mm. V této kombinaci je únosnost desky min. 150 kg/m

2

, záro-

veň celá skladba včetně 80 mm minerální vlny vložené mezi stropní

nosníky vykazuje požární odolnost REI 45 (působení požáru sho-

ra). Další možností je vyskládání lehké plovoucí podlahy z desek

CETRIS

®

s použitím izolačních dřevovláknitých desek (systémová

podlaha IZOCET).

Opláštění stropů, podhledů deskami CETRIS

®

dokáže zvýšit po-

žární odolnost celé konstrukce. V akreditovaných zkušebnách byly

testovány různé skladby samostatných vodorovných podhledů i vo-

dorovných membrán, které je možné použít v kombinaci s různými

typy stropních a střešních konstrukcí. Základní požární odolnosti

15 minut lze dosáhnout již jednoduchou skladbou podhledu s jed-

novrstvým opláštěním deskou CETRIS

®

BASIC tloušťky 12 mm, bez

nutnosti vložení tepelné izolace. Požární odolnost až 90 minut (dle

skladby stropu, dosahuje skladba s dvouvrstvým opláštěním deska-

mi CETRIS

®

BASIC 12 mm a vloženou kamennou vlnou.